เฉลย ข้อสอบ O-NET ’53 ข้อ 27/40

ครูสอนวิทยาศาสตร์มอบหมายให้นักเรียน 40 คน ทำโครงงานตามความสนใจ หลังจากตรวจรายงานโครงงานของทุกคนแล้ว ผลสรุปเป็นดังนี้

 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อให้ผลสรุปข้างต้นเป็นข้อมูลชนิดใด

    1. ข้อมูลปฐมภูมิ  เชิงปริมาณ
    2. ข้อมูลทุติยภูมิ  เชิงปริมาณ
    3. ข้อมูลปฐมภูมิ  เชิงคุณภาพ
    4. ข้อมูลทุติยภูมิ  เชิงคุณภาพ

Advertisements

About mathkc

ครูคณิตศาสตร์

Posted on 25/10/2010, in ONET 53. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: