เฉลย ข้อสอบ O-NET ’53 ข้อ 29/40

แผนภาพต้น-ใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่ 10 ฟองเป็นดังนี้

 ข้อสรุปใดเป็นเท็จ

    1. ฐานนิยมของน้ำหนักของไข่ไก่มีเพียงค่าเดียว
    2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของน้ำหนักของไข่ไก่มีค่าเท่ากัน
    3. มีไข่ไก่  5  ฟองที่มีน้ำหนักน้อยกว่า  70  กรัม
    4. ไข่ไก่ที่มีน้ำนักสูงกว่าฐานนิยม  มีจำนวนมากกว่า  ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ากับฐานนิยม

Advertisements

About mathkc

ครูคณิตศาสตร์

Posted on 25/10/2010, in ONET 53. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: