เฉลย ข้อสอบ O-NET ’53 ข้อ 30/40

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใดๆ ที่มีค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติใดจะตรงกับค่าของข้อมูลค่าหนึ่งเสมอ

 1. พิสัย
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
3. มัธยฐาน
4. ฐานนิยม

Advertisements

About mathkc

ครูคณิตศาสตร์

Posted on 25/10/2010, in ONET 53. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: