เฉลย ข้อสอบ O-NET ’53 ข้อ 31/40

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม  ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง

     41 , 88 , 46 , 42 , 43 , 49 , 44 , 45 , 43 , 95 , 47 , 48

ค่ากลางในข้อใดเป็นค่าที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้

1.  มัธยฐาน
2. ฐานนิยม
3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4. ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

Advertisements

About mathkc

ครูคณิตศาสตร์

Posted on 25/10/2010, in ONET 53. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: