ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูคณิต พิชิตด้วย Social Media”

…….ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน จังหวัดยโสธร โดยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ซึ่งเป็นศูนย์แม่ข่าย ฯ ได้ดำเนินโครงการ “ก้าวใหม่ของครูคณิต พิชิตด้วย Social Media” ประจำปี 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากรครูคณิตศาสตร์ให้สามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เพื่อพัฒนาครูแกนนำคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน ให้สามารถนำนวัตกรรม Social Media ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
…….ในบัดนี้ทางคณะทำงานได้ทำการคัดเลือกครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในวันเวลาดังกล่าว ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นางโสภา เนาวโรจน์ → โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
 2. นางเบญจวรรณ ศรีเธาว์ → โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
 3. นายสุรินทร์ โพธิ์งาม → โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
 4. นางฐิติมญชุ์ โสดก → โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
 5. นางสาวอรทัย แก้วแสงใส → โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 6. นายสมยศ แพงศรี → โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
 7. นายสุทธิพงษ์ พึ่งเพ็ง→  โรงเรียนเลิงนกทา
 8. นายกำธร พานิชกุล→  โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
 9. นางบุญชยา  ชายทวีป → โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
 10. นางสาวอรวรรณ  ทองไทย → โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
 11. นางศิริภรณ์ กุดหอม → โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมี
 12. นายเสริมเกียรติ อยู่เย็น → โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
 13. นางบุษบง ศิระอำพร → โรงเรียนบ้านป่าตาว
 14. นายประพันธ์โภคาแสง → โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
 15. นางสาววิลาวัลย์ เจริญตา → โรงเรียนบ้านคึมยาว
 16. นายวีรนันท์ นารีบุตร → โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
 17. นายบัลลังก์ เวชพูล → โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
 18. นายทินกร พิลาแดง → โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
 19. นางสาวพิริยากุล สิงหรา → โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
 20. นางสาวสมปาน ยวงแก้ว → โรงเรียนบ้านดู่ลาด
 21. นางบุญเยี่ยม จันทร์หอม → โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
 22. นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ → โรงเรียนบ้านผักกะย่า
 23. นายสุริยา จันเหลือง → โรงเรียนบ้านเตาไห
 24. นายวิศิษฐ์ พรหมโคตร→  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย
 25. นายนายไกรทอง ผิวทอง → โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
 26. นายธวัชชัย บุญเพ็ง → โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
 27. นางวราณี ภูมี→ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
 28. นายบุญธรรม  ทุราช → โรงเรียนบ้านหวาย
 29. นางวรรนิศา  ทุราช → โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
 30. นายกรุงศรี พิมพ์พรหม → โรงเรียนบ้านสร้างแต้

ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทำการสมัครใช้เครืองมือออนไลน์มาก่อนล่วงหน้านะครับ ตามลิงค์ SOCIAL MEDIA ที่เมนูทางขวาของเว็บนี้นะครับ แล้วเจอกันวันอบรมครับ มีข้อสงสัยในการอบรม โทรศัพท์ 086-7208106   086-8102237 (ครูไพรวัล  ดวงตา)

ขอเปลี่ยนเวลาในพิธีเปิดเป็น 8.30 น. นะครับ เนื่องจากท่านประธานมีภาระกิจเร่งด่วน และเริ่มการอบรมเวลา 09.00 น. ที่ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 1 ชั้นสองห้องขวามือสุด…(^_^)

Advertisements

About mathkc

ครูคณิตศาสตร์

Posted on 20/08/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: