Monthly Archives: มกราคม 2020

ประกาศผลการสอบ MathContest2019 ประจำปีการศึกษา 2562


…..ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้จัดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตรวจข้อสอบและตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผลสอบ  | ประถม | มัธยมศึกษา

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษา

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

…..ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี ส่วนเกียรติบัตรจะได้จัดส่งให้ทางโรงเรียนพร้อมหนังสือนำส่ง ซึ่งการรับเงินรางวัลในส่วนผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับรางวัล ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมหลักฐานเช่นบัตรประชาชนนักเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูครียาภัทร ทองนาค Tel : 085-0254287 หรือที่อีเมล์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ mathkutchum18@gmail.com

…..ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…ขอบคุณครับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2019
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สอบวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 ณ อาคาร 3 และอาคาร 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

สอบ 08.30 – 10.10 น. ⇒ | ม.1 | ม.3 | ม.5 |

สอบ 10.30 – 12.10 น.⇒ | ประถม | ม.2 | ม.4 | ม.6 |

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสอบอาคาร 4 ส่วนโรงเรียนภายนอกสอบอาคาร 3
รับสมัครเพิ่มเติมที่หน้างานด้วยนะครับ …ค่าสมัครคนละ 50 บาท ครับ
สอบถามเพิ่มเติม…ครูไพรวัล ดวงตา 0867208106