ครูคณิตศาสตร์กุดชุม

จาก…ซ้าย —> ขวา

  1. ครูไพรวัล   ดวงตา  (ครูโอด)  086-7208106     086-8102237

  2. ครูวิรัลพัชร   นิลแก้วบวรวิญช์ (ครูติ๋ว)   086-6438180

  3. ครูทับทิม   เจริญตา (ครูตุ๊ก)     089-8433208

  4. ครูฌรัณฌา   ชายทวีป  (ครูรวย)  081-8778743   082-7565348

  5. ครูผ่องศรี   ดีล้วน (ครูผ่อง)   082-8636898

  6. ครูอุทัย  ใจทัศน์  (ครูทัย)     086-8747685

  7. ครูจริยาภรณ์   พรมเสน  (ครูหน่อย)   089-2809802

  8. ครูโยธิน  สิงห์คำ  (ครูโย)      086-7205506

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: