ประกาศผลการสอบ MathContest2019 ประจำปีการศึกษา 2562


…..ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้จัดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตรวจข้อสอบและตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผลสอบ  | ประถม | มัธยมศึกษา

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษา

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

…..ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี ส่วนเกียรติบัตรจะได้จัดส่งให้ทางโรงเรียนพร้อมหนังสือนำส่ง ซึ่งการรับเงินรางวัลในส่วนผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับรางวัล ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมหลักฐานเช่นบัตรประชาชนนักเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูครียาภัทร ทองนาค Tel : 085-0254287 หรือที่อีเมล์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ mathkutchum18@gmail.com

…..ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…ขอบคุณครับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2019
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สอบวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 ณ อาคาร 3 และอาคาร 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

สอบ 08.30 – 10.10 น. ⇒ | ม.1 | ม.3 | ม.5 |

สอบ 10.30 – 12.10 น.⇒ | ประถม | ม.2 | ม.4 | ม.6 |

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสอบอาคาร 4 ส่วนโรงเรียนภายนอกสอบอาคาร 3
รับสมัครเพิ่มเติมที่หน้างานด้วยนะครับ …ค่าสมัครคนละ 50 บาท ครับ
สอบถามเพิ่มเติม…ครูไพรวัล ดวงตา 0867208106

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562


…….กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 MATH CONTEST 2019 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2562 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 7 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 70 รางวัล ระดับละ 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ดังนี้
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3-4-5-6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา   1,500 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตร
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา   1,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตร
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา    700 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตร
……ลำดับที่ 4 – 10 ทุนการศึกษา 100 บา่ท พร้อมเกียรติบัตร
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวครียาภัทร ทองนาค   โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 (โทร.085-0254287) ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2562 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://gg.gg/ftpd6
……หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี 336-0-42257-0 ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คำและ น.ส.ครียาภัทร ทองนาค พร้อมทั้งแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์ “สอบคณิตกุดชุม ครั้งที่ 9” ตามลิงค์ http://line.me/R/ti/g/fCjivhYMvI
หรือแสกน QR Code
…….ค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา)  | หนังสือออกโรงเรียน | ประกาศรับสมัคร || ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ | แสดงผลข้อมูล | โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

…….เวลา 08.30 – 10.10 น. ⇒ ม.1 | ม.3 | ม.5 
…….เวลา 10.30 – 12.10 น. ⇒ ม.2 | ม.4 | ม.6  | ประถมศึกษา

ประกาศผลสอบ Math Contest 2018


…….ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้จัดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตรวจข้อสอบและตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศ | ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3-4)ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) |

ระดับ ม.1 | ระดับ ม.2 | ระดับ ม.3ระดับ ม.4ระดับ ม.5 | ระดับ ม.6 |

…….ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลในวัน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าเสาธง ส่วนเกียรติบัตรจะได้จัดส่งให้ทางโรงเรียนพร้อมหนังสือนำส่ง ซึ่งการรับเงินรางวัลในส่วนผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับรางวัล ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมหลักฐานเช่นบัตรประชาชนนักเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูครียาภัทร ทองนาค Tel : 085-0254287 หรือที่อีเมล์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ mathkutchum18@gmail.com

…….ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…ขอบคุณครับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2018 ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2018
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สอบวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคาร 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

สอบ 09.00 – 10.40 น. | ป.5 -6 | ม.2 | ม.5 |
สอบ 11.00 – 12.40 น. | ป.3 -4 | ม.1 | ม.4 |
สอบ 13.00 – 14.40 น. | ม.3 | ม.6 |

รับสมัครเพิ่มเติมที่หน้างานด้วยนะครับ …ค่าสมัครคนละ 50 บาท ครับ
สอบถามเพิ่มเติม…ครูไพรวัล ดวงตา 0867208106

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561


…….
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 MATH CONTEST 2018 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2561 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 8 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 80 รางวัล ระดับละ 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 36,800 บาท ดังนี้
1) ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4    2) ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  ….3) มัธยมศึกษาปีที่ 1   4) มัธยมศึกษาปีที่ 2
5) มัธยมศึกษาปีที่ 3……6) มัธยมศึกษาปีที่ 4      7) มัธยมศึกษาปีที่ 5 …  8)  มัธยมศึกษาปีที่ 6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  1,500 บาท
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  1,000 บาท
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  700 บาท
……ลำดับที่ 4 – 10 ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  200 บาท
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางเพลินพิศ สิงห์คำ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม 2562
หรือสมัครออนไลน์ที่
……หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี 336-0-42257-0 ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คำและ น.ส.ครียาภัทร ทองนาค พร้อมทั้งแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์ “สอบคณิตศาสตร์กุดชุม” ตามลิงค์ http://line.me/R/ti/g/fCjivhYMvI
หรือแสกน QR Code
…….ค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยสอบ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา) หนังสือออกโรงเรียน | ประกาศรับสมัคร ||ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ แสดงผลข้อมูล | โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

…….เวลา 09.00 – 10.40 น. ⇒ ป.5 -6 | ม.2 | ม.5 
…….เวลา 11.00 – 12.40 น. ⇒ ป.3 -4 | ม.1 | ม.4 
…….เวลา 13.00 – 14.40 น. ⇒ ม.3 | ม.6 

ตัวอย่างข้อสอบปี 2560 | ป.3 – 4 | ป.5 – 6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2555 | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2554  | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2553 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2552 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2551 ระดับ | ป.3-4 ป.5-6 |

ประกาศผลการสอบ Math Contest 2017

…….ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้จัดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 บัดนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตรวจข้อสอบและตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผลคะแนนสอบแบบเรียงลำดับคะแนน
1. ป. 3-4>> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ป.3-4 >>

2. ป. 5-6>> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ป.5-6 >>

3. ม. 1 >> ดูผลสอบ <<  เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 1 >>

4. ม. 2 >> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 2  >>

5. ม. 3 >> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 3  >>

6. ม. 4>> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 4  >>

7. ม. 5>> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 5  >>

8. ม. 6>> ดูผลสอบ << เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม. 6  >>

9. >>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล <<<

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร | สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ | สำหรับคุณครูที่นำนักเรียนเข้าสอบ |

…….ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลในของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าเสาธง  ส่วนโรงเรีนอื่น ๆ จะได้โอนเงินรางวัลให้กับผู้ปกครองหรือคุณครูผู้ประสานงาน ส่วนเกียรติบัตรจะได้จัดส่งให้ทางโรงเรียนพร้อมหนังสือนำส่งนะครับ ซึ่งการรับเงินรางวัลในส่วนผู้ปกครอง ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมหลักฐานเช่นบัตรประชาชนนักเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูครียาภัทร ทองนาค  Tel : 085-0254287
หรือ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ : คุณครูเพลินพิศ สิงห์คำ  Tel : 089-6307911

…….ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…ขอบคุณครับ

เฉลยข้อสอบ Math Contest 2017


…….
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร ต้องขอขอบพระคุณคณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ประสานงานทุกคนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจและทำให้การจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หลายท่านคงจะอิ่มอร่อยกับขนมจีนน้ำยา ส้มตำ ไข่เจียว และเพลิดเพลินกับบรรยากาศอาหารบุฟเฟต์ ซึ่งถือว่ามาเอาบุญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กุดชุมวิทยาคม ก็แล้วกันครับ หลายท่านมีความสุขกับการพบปะพูดคุยเพื่อนครู ลูกศิษย์ก็คงจะได้เพื่อนมากขึ้นกว่าเดิม ในระหว่างที่รอประกาศผลอย่างเป็นทางการ ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ลองตรวจให้คะแนนตัวเองดูนะครับ ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด แล้วเจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันตรวจสอบคำตอบนะครับ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและความสมบูรณ์ของโครงการนี้ครับ (^_^)

ข้อสอบ MATH CONTEST 2017 | ป.3 – 4 | ป.5 – 6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |

หากมีข้อสงสัยฝากคำถามไว้ในเฟซบุ๊คเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  @mathkc หรือ 086-7208106 (ครูไพรวัล)

รายชื่อนักเรียนและรายละเอียดห้องสอบ Math Contest 2017

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์

MATH CONTEST 2017

ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ อาคาร 2 และอาคาร  3 

สอบ 09.00 – 10.40   น. | ป.5 -6 | ม.2ม.5 |

สอบ 11.00 – 12.40   น. | ป.3 -4 | ม.1ม.4 |

สอบ 13.00 – 14.40   น. | ม.3 | ม.6 |

ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบจาก ห้อง 334 ไปเป็นห้อง 336 ครับ

Update 27/01/2561 :: 6.00 am

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบความรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สามารถตรวจสอบรายชื่อการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2561

https://goo.gl/h7o9AV

หรือในแฟนเพจของ Facebook “กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

www.facebook.com/mathkc